You are currently viewing Od sprzedaży bezpośredniej do sprzedaży rekomendacyjnej…

Od sprzedaży bezpośredniej do sprzedaży rekomendacyjnej…

 • Post author:
 • Post category:Blog

Marketing rekomendacyjny, znany również jako marketing szeptany, to ewolucja tradycyjnej sprzedaży bezpośredniej. W przeszłości, sprzedaż bezpośrednia polegała na zakupie produktów w cenie hurtowej i ich dostarczaniu klientom w cenie detalicznej. Dziś, w dobie internetu, model ten przekształcił się w coś bardziej zintegrowanego z cyfrowym światem.

W marketingu rekomendacyjnym, nie musimy już fizycznie sprzedawać produktów. Zamiast tego, działamy jako pośrednik między firmą a klientem, wykorzystując narzędzia online takie jak linki referencyjne czy zaproszenia do sklepów internetowych. To pozwala na budowanie sieci dystrybucji bez konieczności tworzenia konkurencji.

Rozpoczynając działalność w marketingu rekomendacyjnym, nie ponosimy dużego ryzyka. Nie musimy inwestować w zakup produktów, jak to miało miejsce w tradycyjnym modelu. Zamiast tego, koncentrujemy się na budowaniu sieci partnerów i klientów, którzy będą korzystać z naszych rekomendacji.

Jedną z głównych zalet tego modelu jest możliwość przetestowania biznesu bez ponoszenia kosztów. Firmy oferują szkolenia i wsparcie, co ułatwia wejście w świat marketingu rekomendacyjnego. Możemy zacząć od bycia klientem, co daje nam możliwość lepszego zrozumienia produktów i usług, które później będziemy polecać innym.

Zmiana z modelu sprzedaży bezpośredniej na sprzedaż rekomendowaną przyniosła wiele korzyści. 

1. Skupienie na rekomendacji:

 • W tradycyjnym modelu sprzedaży bezpośredniej, osoba sprzedająca musiała aktywnie promować produkty i przekonywać klientów do zakupu. To wymagało dużego nakładu pracy i czasu.
 • W przypadku sprzedaży rekomendowanej (typowej dla firm MLM), skupiamy się na polecaniu produktów innym. Zamiast bezpośrednio sprzedawać, zachęcamy innych do zakupu. Jeśli ktoś z naszej rekomendacji dokona zakupu, otrzymujemy prowizję.
 • To oznacza, że nie musimy sami aktywnie sprzedawać. Nasza rola polega na dzieleniu się pozytywnymi doświadczeniami z produktami i zachęcaniu innych do ich wypróbowania.
 • Firmy MLM opierają się na budowaniu sieci partnerów, którzy również polecają produkty. To tworzy efektywny model biznesowy, w którym korzyści finansowe płyną z rekomendacji, a nie z bezpośredniej sprzedaży.

2. Dzięki temu podejściu osoby zaangażowane w sprzedaż rekomendowaną mogą skoncentrować się na budowaniu relacji, dzieleniu się wiedzą i wspieraniu innych, zamiast tylko sprzedawać.

3. Wykorzystanie internetu: Firmy zauważyły potencjał internetu i komunikacji online. Dzięki temu mogą efektywnie budować sieci partnerów i konsumentów.

4. Tradycyjna sprzedaż bezpośrednia:

Kiedyś:

 • Kiedyś: Zakup produktów hurtowo, przechowywanie ich w magazynie i odsprzedaż detaliczna.
 • Wymagała fizycznego kontaktu z klientami, przekonywania ich do zakupu i prowadzenia sprzedaży.
 • Ryzyko polegało na inwestycji w zapas towarów i konieczności ich sprzedaży.

Dziś  Model rekomendacyjny:

 • Obecnie: Skupiamy się na rekomendacji produktów. Nie musimy ich fizycznie sprzedawać.
 • Budujemy sieć partnerów, którzy również polecają produkty. To tworzy efektywny model biznesowy.
 • Nasza rola to łączenie ludzi z firmą. Jeśli ktoś z naszej rekomendacji dokona zakupu, otrzymujemy prowizję.
 • Nie ponosimy ryzyka zakupu towarów, a firma zapewnia szkolenia i wsparcie.

5 Minimalne ryzyko: Rozpoczynając biznes, nie ponosimy dużego ryzyka. Firmy oferują szkolenia i wsparcie. Możemy zacząć od bycia klientem, nie ponosząc dodatkowych kosztów.

W skrócie, sprzedaż rekomendowana pozwala na wykorzystanie potencjału internetu, minimalizuje ryzyko i umożliwia rozwój w ramach bezkonkurencyjnej sieci. 🌟

Jeśli powyższy wpis cię zainteresował to skontaktuj się ze mną: